Schoolvakanties en -tijden

De schooltijden 

(groep 1 en 2 zijn elke vrijdag vrij)

Vanaf het schooljaar 2016-2017 draaien wij een 5-gelijke-dagen-model.

Deze ziet er als volgt uit:

Maandag t/m Donderdag    van: 08.25 uur   tot: 14.00 uur   groep 1 en 2

Maandag t/m vrijdag            van: 08.25 uur   tot: 14.00 uur   groep 3 t/m 8

 

In ons schooltijdenmodel eten de kinderen tussen de middag op school onder begeleiding van de leerkracht.We wijzen u er op dat het de bedoeling is dat we op de genoemde aanvangstijden beginnen. De kinderen van de groepen 1 en 2 mogen door de ouders het lokaal in gebracht worden volgens het principe 'kiss & go' (brengen en gelijk afscheid nemen). Eenmaal per week is er voor de ouders een vast inloopmoment.

 

Vakantierooster schooljaar  2018-2019

Herfstvakantie 15 oktober t/m 19 oktober
Kerstvakantie 24 december t/m 4 januari
Voorjaarsvakantie 4 maart t/m 8 maart
Goede vrijdag 19 april
Meivakantie 22 april t/m 3 mei
Hemelvaartsdag 30 mei t/m 31 mei
2e Pinksterdag 10 juni
Zomervakantie 8 juli t/m 16 augustus

 

Meer informatie over vakanties kunt u vinden op de website van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen. http://www.minocw.nl