Mad Sience Showtime

Net zoals voorgaande jaren, verzorgt Mad Sience een spectaculaire show rondom techniek voor de groepen 3 t/m 8.
Met het thema 'Reacties in de Ruimte' wil men de leerlingen enthousiasmeren om deel te nemen aan een naschools aanbod.
Na afloop krijgen de leerlingen een folder met daarin meer informatie over het aanbod.

 

Dit naschools aanbod staat los van het aanbod dat de school aanbiedt en is anders van prijs.